Psykoterapiprojekt

Datagrundlag
Patienter fra to forskellige behandlingssammenhænge:
– Privat psykiatrisk klinik i Odense (individuel psykoterapi)
– Afdeling på Glostrup psykiatriske afdeling, E12 (gruppeterapi)

Data
[Liste over psykologiske tests, rating mv.]
Gentagne målinger [nærmere beskrivelse]

Indledende projekt
Data fra testen Inventory of Interpersonal Problems (IIP) anvendes til at beskrive forløbsændringer under psykoterapierne, idet resultaterne sammenlignes for de to behandlingssites.
Som kovariate anvendes:
– aktuelle symptomer (SCL-90)
– køn
– sygdomsvarighed
– diagnoser
– længde af behandling

Analysemetoder
Målingsinvarians undersøges for de to sites i forhold til hinanden og for de løbende målinger.
Der opstilles målingsmodeller for testene
Growth modeling-modeller opstilles for IIP, og de kovariate tilføjes (trefase-metoden Vermunt; Muthén)

Publiceringsmuligheder
Ugeskrift for læger
Scandinavian Journal of Psychology
Nordic Psyciatry