Reliabilitet

Reliabilitet vedrører i hvilket omfang en målemetode er pålidelig, altså om man kan regne med de måleresultater der fremkommer.

De forskellige trusler mod reliabilitet, og måderne at undersøge dem.

Itemreliabilitet (Bollen)

Skalareliabilitet (Bollen, Rykov og Marcoulides)

Vurdering af skala med målingsmodeller.