Skæve fordelinger

Ofte regner man i statistikken med symmetriske fordelinger, specielt normalfordelingen og t-fordelingen.  Også de ellers ret skæve binomial- og Poissonfordelinger bliver tilnærmelsesvis symmetriske (og normalfordelte), når der er tilstrækkelige mange forsøgspersoner.

En grund til at man i statistikken ofte bruger symmetriske fordelinger, er at mange af de fænomener men undersøger er symmetriske. En anden grund er dog også at de symmetriske fordelinger så absolut er de letteste at bruge til statistiske formål.

Imidlertid har Muthén introduceret nogle teoretiske fordelinger som er skæve, og hvor de er skæve på en velbeskrevet måde, så man ikke er nødt til at bruge symmetriske fordelinger som en tilnærmelse.