Oplægsholder / tidl. bestyrelsesmedlem

Anders Bech Christiansen

Lektor, cand. psych., softwareudvikler

psykomtorikuddannelsen og sundhedsforskningsprogrammet UCC

Oplæg i selskabet


26.05.2018

Kursus i netbaseret dataindsamling med LimeSurvey

Mål med kurset Deltagerne vil efter kurset være i stand til selvstændigt at designe et fungerende webbaseret spørgeskema i LimeSurvey, herunder at kunne planlægge og gennemføre udsendelse af spørgeskema til potentielle respondenter, vælge mellem LimeSurveys muligheder for simpel statistisk databehandling og feed-back til respondenter, samt at nedhente data til videre selvstændig behandling Endvidere vil deltagerne…

30.10.2017

Netbaseret spørgeskemaundersøgelse – hvordan gør man?

Lige meget om man er egentlig forsker, eller man bare gerne vil lave en lille hurtig undersøgelse, kan man have brug for at få besvaret spørgeskemaer. I gamle dage uddelte man spørgeskemaerne på papir og indtastede dem bag efter i et program. Det er ikke så almindelig mere, hvor man i stedet kan bede forsøgspersoner…

28.11.2011

Er faktoranalytiske modeller gyldige på individniveau?

Oplægget gik i rette med den populære antagelse, at faktoranalytiske modeller, såsom 'Big Five' og g-faktoren, udpeger psykologiske egenskaber, der findes 'inde i hovedet' på enkeltindivider, og er styrende for personens adfærd eller præstationer. Kritikken af denne antagelse er mest tydeligt fremsat af psykometrikeren Denny Borsboom. Oplægsholderen som netop havde afleveret speciale om emnet, gav…