Oplægsholder / tidl. bestyrelsesmedlem

Anders Bech Christiansen

Lektor, cand. psych., softwareudvikler

psykomtorikuddannelsen og sundhedsforskningsprogrammet UCC

Oplæg i selskabet


26.05.2018

Kursus i netbaseret dataindsamling med LimeSurvey

Deltagere Min. 5, maks. 15 medlemmer af Dansk Psykologforening og af Psykologisk Selskab for Forskningsmetodologi. Hvis man er medlem af DP, men ikke af PSF, kan man samtidig med tilmelding til kurset indmelde sig i PSF for 100 kr årligt (færdige) eller 50 kr (studerende). Underviser Lektor, cand. psych., softwareudvikler Anders Bech Christiansen. Tilmelding ved…

30.10.2017

Netbaseret spørgeskemaundersøgelse – hvordan gør man?

Lige meget om man er egentlig forsker, eller man bare gerne vil lave en lille hurtig undersøgelse, kan man have brug for at få besvaret spørgeskemaer. I gamle dage uddelte man spørgeskemaerne på papir og indtastede dem bag efter i et program. Det er ikke så almindelig mere, hvor man i stedet kan bede forsøgspersoner…

28.11.2011

Er faktoranalytiske modeller gyldige på individniveau?

Oplægget gik i rette med den populære antagelse, at faktoranalytiske modeller, såsom 'Big Five' og g-faktoren, udpeger psykologiske egenskaber, der findes 'inde i hovedet' på enkeltindivider, og er styrende for personens adfærd eller præstationer. Kritikken af denne antagelse er mest tydeligt fremsat af psykometrikeren Denny Borsboom. Oplægsholderen som netop havde afleveret speciale om emnet, gav…