Oplægsholder

Anders Gade

Lektor

Københavns Universitet, Institut for Psykologi

Oplæg i selskabet


23.03.2009

Hukommelsens mange ansigter

Oplægget formidlede en række nyere forskningsresultater, der belyser og efterprøver den bredt accepterede antagelse om hukommelsens opdeling i flere delvist uafhængige hukommelsessystemer, som beror på forskellige hjernefunktioner (og skal testes med forskellige test). Der blev givet eksempler på testning med vægt på de klinisk mest væsentlige former. Link til powerpoint-præsentation:http://gade.psy.ku.dk/ (klik på undervisningsnoter - dernæst:…