Oplægsholder / tidl. bestyrelsesmedlem

Carsten Rosenberg Hansen

cand.pæd.psych.

Danmarks Pædagogiske Universitet

Oplæg i selskabet


29.10.2014

Erfaringer med anvendelse af ProPerson i forbindelse med gruppeprocesser

Ud fra en case fra det virkelige liv, som drejer sig om mistrivsel i en medarbejdergruppe, vil vi belyse, hvorledes konsulenten kan gøre brug af ProPerson i en situation med knappe ressourcer og kun lidt tid til rådighed.

02.12.2009

At designe en personlighedstest - udviklingen af ProPerson testen

Foredraget belyste teoretiske, psykometriske og anvendelsesmæssige aspekter ved udviklingen af en coaching-test, som bryder med den dominerende trækteroretiske tilgang til personlighedstestning, idet den er baseret på en procesmodel, hvor skalaer for udviklelige kognitive, motivationelle og interpersonelle evner sættes i relation til arbejdsmæssige problemløsningsprocesser.

28.11.2002

Psykologiske undersøgelser - psykologen til undersøgelse

Pædagogisk/kognitive personundersøgelser

08.10.2001

100 år på psykometriens arena. Hvornår er 1+1= 2? Om Georg Raschs itemanalyse

I anledning af 100-årsdagen for Georg Raschs fødsel gennemgik foredragsholderne den analysemetode som har gjort Rasch verdenskendt.