Oplægsholder

Fróði Debes

Cand. psych.

Deildin fyri Arbeiðs- og Almannaheilsu, Sjúkrahúsverk Føroya

Oplæg i selskabet


04.04.2022

Schweizerkniv eller general purpose computer: Forskning i menneskets kognitive evner siden 1990

Arrangementet består af to oplæg Oplæggene er optaget på video og kan ses her Fróði Debes' Videopræsentation kan findes her. (som mp4-fil) Fróði Debes' tilhørende PowerPoint-præsentation kan findes her. (som pptx-fil) Nikolaj Lunøes Videopræsentation kan findes her. (som mp4-fil) Nikolaj Lunøes tilhørende PowerPoint-præsentation kan findes her. (som pptx-fil) VIdeopoptagelserne viser ikke særligt læseligt de tilhørende…

18.05.2020

Fyraftensmøde: Hvordan måler man sikkert med neuropsykologiske tests?

Arrangementet er udsat pga epidemien [nærmere beskrivelse følger]

27.01.2020

Intellektuelle funktioner hos 70+-årige. Undersøgelser af en færøsk kohorte

Der er tale om en forløbsundersøgelse af en færøsk ældrekohorte, som første gang blev undersøgt, da de var i alderen 70 – 74 år. Det er resultater fra denne første undersøgelse, som vil blive fremstillet. Resultaterne fra en genundersøgelse af kohorten, 10 år senere, er for tiden under udarbejdelse, men er endnu ikke analyseret. Indhentelse…

24.09.2018

Miljøgiftes indvirkning på intellektuelle evner. Forskningsmetoder og resultater.

Dette er et helt ekceptionelt projekt fordi - Det undersøger indvirkningen på udviklingen af de kognitive funktioner hos børn af forskellige kemiske stoffer. Først miljøgifte som kviksølv og bly i fisk, senere også fra forskellige tilsætningsstoffer under forarbejdning i fødevareindustrien. - Projektet giver stof til diskussionen om kognitive færdigheder opfattet som en samling løst relaterede…