Oplægsholder

Henriette Elkjær

Oplæg i selskabet


26.10.2000

Men humlebien flyver alligevel - om reliabiliteten af ipsative score undersøgt gennem empiriske data

De fleste personlighedstest er baseret på strukturerede spørgeskemaer, der anvender selvrapporteringsmetoden. Disse spørgeskemaer kan være strukturerede på to forskellige måder: de kan enten have et multiple-choice-format (som ofte kaldes normativt) eller et force-choice-format (som ofte kaldes ipsativt). Begge formater giver problemer. Multiple-choice, fx Likert-skalaen for enighed med et udsagn indebærer risikoen for svar-skævhed, knyttet til…