Oplægsholder / bestyrelsesmedlem

Henriette Kirkeby

Cand. psych.

Ekstern lektor ved Københavns Universitet, Syddansk Universitet og CBS

Oplæg i selskabet


28.01.2016

Generalforsamling 2016 - med fagligt oplæg: Conjoint Analysis

Conjoint Analysis er en statistisk teknik, som ofte bruges inden for marketing til at afgøre, hvordan forbrugere vægter forskellige attributter (træk, funktion, fordele), som udgør et produkt eller en service. Målet med analysen er at finde ud af, hvilken kombination af et begrænset antal attributter, som er mest afgørende for et valg eller en beslutning.…

27.08.2015

Symposium: Bogstart

Præsentation af et projekt med anvendelse af den statistiske teknik Conjoint Analysis. Se det faglige oplæg til generelforsamling 2016 for nærmere forklaring og slides

26.10.2005

Konstruktion og kvalitetssikring af test inden for erhvervslivet

Shahram El Panai &Henriette Kirkeby arbejder til daglig inden for det private erhvervsliv med psykologiske test og har beskæftiget sig med dette en årrække. De vil fortælle om deres praktiske arbejde med psykometri og de udfordringer, de møder i erhvervslivet, når erhvervstest skal konstrueres og kvalitetssikres.