Oplægsholder

Inge Henningsen

Statistiker

Københavns Universitet, Institut for matematiske fag

Oplæg i selskabet


24.09.2007

7-trinskarakterskalaen: Gennemsnitsdannelse på tvivlsomt grundlag

I november 2004 fremkom den af regeringen nedsatte karakterkommission med forslag til en ny karakterskala. Inge Henningsen, der er statistiker, har leveret en del af baggrundsmaterialet til betænkningen om karakterskalaen. I sit foredrag vil hun ud fra sin statistiske baggrund argumentere for, at den nye karakterskala ikke løser nogen af 13-skalaens problemer, men tværtimod forstærker…