Oplægsholder

Inge Wilms

cand. IT, stud. ph.d.

Center for Hjerneskade

Oplæg i selskabet


26.11.2008

Adaptiv tilpasning af sværhedsgrad i kognitive øvelser - kunstig intelligens som metode til at finde den optimale sværhedsgrad

Med udgangspunkt i egen forskning præsenteredes metode og problemer ved udvikling og afprøvning af kunstig intelligens som middel til løbende at matche sværhedsniveau til forsøgsperson i computerbaseret kognitiv træning indenfor neurohabilitering.Video af forældre og børns samspil, hvad kan vi lære? Observation af forældre­barn samspil, metodiske vanskeligheder og social perception.