Oplægsholder

Jan Faye

Dr. phil.

Oplæg i selskabet


27.11.2007

Hvad er videnskabelig metode?

Jan Faye argumenterer for at videnskabelige metoder i virkeligheden blot er en forfinelse og videreudvikling af den begrundelsespraksis, der allerede findes anvendt i hverdagslivet, og at der er en tæt sammenhæng mellem de videnskabelige metoder, uanset hvilken videnskab eller videnskabsgren de udfoldes indenfor.