Oplægsholder

Jan Mejding

Lektor

Danmarks Pædagogiske Universitet

Oplæg i selskabet


09.05.2006

Hvis PISA-undersøgelsen er svaret, hvad var da spørgsmålet?

Jan Mejding, lektor ved Danmarks Pædagogiske Universitet, med PISA-undersøgelsen som hovedområde, vil redegøre for PISA-undersøgelsens forudsætninger og intentioner, og fortælle om bestræbelserne på at udvikle et validt og reliabelt prøvemateriale. I foredraget indgår også en gennemgang af nogle af undersøgelsens resultater samt overvejelser vedrørende resultaternes formidling.