Oplægsholder

Jane Bruun

Cand. psych.

Oplæg i selskabet


29.10.2014

Erfaringer med anvendelse af ProPerson i forbindelse med gruppeprocesser

Ud fra en case fra det virkelige liv, som drejer sig om mistrivsel i en medarbejdergruppe, vil vi belyse, hvorledes konsulenten kan gøre brug af ProPerson i en situation med knappe ressourcer og kun lidt tid til rådighed.

02.12.2009

At designe en personlighedstest - udviklingen af ProPerson testen

Foredraget belyste teoretiske, psykometriske og anvendelsesmæssige aspekter ved udviklingen af en coaching-test, som bryder med den dominerende trækteroretiske tilgang til personlighedstestning, idet den er baseret på en procesmodel, hvor skalaer for udviklelige kognitive, motivationelle og interpersonelle evner sættes i relation til arbejdsmæssige problemløsningsprocesser.