Oplægsholder

Janni Niclasen

cand.psych., ph.d.-stud.

Oplæg i selskabet


18.10.2012

Prenatal exposure to alcohol and neurobehavioral development at age 7

Oplægget og disskussionen havde fokus på selektionsbias i korhorteundersøgelser. Det blev også diskuteret hvordan undersøgelsens tidslige opløsning samt forskellige måder at kategorisere og inddele respondenter kan påvirke konklusionerne i forskellig retning.