Oplægsholder

Nikolaj Lunøe

cand.psych.

Capability

Oplæg i selskabet


04.04.2022

Schweizerkniv eller general purpose computer: Forskning i menneskets kognitive evner siden 1990

Arrangementet består af to oplæg Oplæggene er optaget på video og kan ses her Fróði Debes' Videopræsentation kan findes her. (som mp4-fil) Fróði Debes' tilhørende PowerPoint-præsentation kan findes her. (som pptx-fil) Nikolaj Lunøes Videopræsentation kan findes her. (som mp4-fil) Nikolaj Lunøes tilhørende PowerPoint-præsentation kan findes her. (som pptx-fil) VIdeopoptagelserne viser ikke særligt læseligt de tilhørende…

29.10.2018

Personlighedstests: Et ufærdigt projekt?

“Past behavior is the best predictor of future behavior.” (Robert Hogan, ophavsmand til et helt system af personligheds-prøver.)  “The trouble with real people is that they are not predictable.” (Fritz Perls, grundlægger af den terapeutiske metode, som kaldes gestalt-terapi.) Med udgangspunkt i ovenstående (i al fald tilsyneladende) modsatte synspunkter, vil Nikolaj lægge op til diskussion…

26.01.2009

Generalforsamling 2009 - med fagligt oplæg: Psykopati - gradsforskel eller specifik mekanisme?

Den officielle psykopatidiagnose er ret snævert knyttet til kriminalitet. Erhvervspsykologer kommer imidlertid ud for personer, som mangler mange af de officielle kendetegn på psykopati, men som ikke desto mindre kan opfattes som psykopater, og som måske til gengæld har andre egenskaber, der ikke normalt nævnes. Eksemplificeret med egne erfaringer fremlagde Nikolaj Lunøe egne og andres…

22.10.2007

Kan vi måle erfaringens vækst? - Mere om Elliott Jaques intelligensteori

Fortsættelse af arrangementet d.10. april. Denne gang med kritisk diskussion af teoriens svagheder, suppleret med Nikolajs egne videooptagelser, hvor forskellige mennesker fortæller om de overvejelser, de gør sig, når de arbejder, løser problemer eller træffer beslutninger. Nikolajs papirer og artikler om Elliot Jaques findes her.

10.04.2007

Hvor kloge er de kloge — og er de kloge nok?

Oplæg om den canadiske organisations-teoretiker Elliott Jaques (1917-2003) teori om den kognitive udvikling i voksenalderen. Nikolaj Lunøe, der er psykolog og free lance konsulent i organisation & ledelse, og som i mere end 15 år har arbejdet med EJs idéer, fortæller om den hjemmelavede interview-metode, han har udviklet -- viser nogle video-klip med smagsprøver --…