Oplægsholder

Per Durst-Andersen

Professor , Dr.ling.merc., cand.mag.

Institut for Internationale Kultur- og Kommunikationsstudier, CBS.

Oplæg i selskabet


19.04.2010

Sprog, perception og kognition

Oplægget gennemgik nyere eksperimentelle undersøgelser, som tyder på at folk med forskellige modersmål ser forskelligt på et og samme billede, går til løsning af opgaver på vidt forskellig vis, kategoriserer forskelligt og har forskelligartede associationer. Per Durst-Andersen demonstrerede hvordan disse undersøgelser passer med en teori om at sproget deler sig i tre supertyper, som svarer…