Oplægsholder

Svend Kreiner

professor i statistik

Københavns Universitet

Oplæg i selskabet


20.09.2012

Model fit og robusthed? Reanalyse af PISA data om læsning i 56 lande i 2006

Svend Kreiner præsenterede analyser på PISA’s datamateriale, som viser at PISA-undersøgelsen ikke passer med en Rasch-model, selv om PISA selv lægger dette til grund for deres resultater. Konsekvensen er, at PISA’s rangordning af lande i forhold til læsefærdigheder i høj grad er arbitrær. Landenes score afhænger delvist af irelevante aspekter ved opgavesammensætningen, som arbitrært favoriserer/defavoriserer…

14.04.2009

Cross-national comparisons of family affluence - measurement issues and statistical inference

Oplægget gennemgik måleproblemer i forbindelse med konstruktion af en international ”family-affluence”-skala (FAS), som forsøger at afdække børnefamiliers økonomiske formåen. Svend Kreiner fortalte om undersøgelser af FAS-skalaens validitet, og de nye metoder han og hans forskergruppe har taget i anvendelse for at kompensere for de afdækkede problemer. Den efterfølgende diskussion drejede sig om basale måleproblemer, Rasch-modeller…

02.04.2008

Adaptiv testning

Svend Kreiner fortalte om principperne bag adaptiv testning, herunder de item respons modeller, der ligger bag, - eksemplificeret ved folkeskolens nye nationale test.

10.03.2005

Udvikling og afprøvning af psykologiske tests ved hjælp af Rasch-analyser

25.01.1999

Psykometri set fra en statistikers synsvinkel