Oplægsholder

Svend Kreiner

professor i statistik

Københavns Universitet

Oplæg i selskabet


20.09.2012

Model fit og robusthed? Reanalyse af PISA data om læsning i 56 lande i 2006

Svend Kreiner præsenterede analyser på PISA’s datamateriale, som viser at PISA-undersøgelsen ikke passer med en Rasch-model, selv om PISA selv lægger dette til grund for deres resultater. Konsekvensen er, at PISA’s rangordning af lande i forhold til læsefærdigheder i høj grad er arbitrær. Landenes score afhænger delvist af irelevante aspekter ved opgavesammensætningen, som arbitrært favoriserer/defavoriserer…

14.04.2009

Cross-national comparisons of family affluence - measurement issues and statistical inference

Oplægget gennemgik måleproblemer i forbindelse med konstruktion af en international ”family-affluence”-skala (FAS), som forsøger at afdække børnefamiliers økonomiske formåen. Svend Kreiner fortalte om undersøgelser af FAS-skalaens validitet, og de nye metoder han og hans forskergruppe har taget i anvendelse for at kompensere for de afdækkede problemer. Den efterfølgende diskussion drejede sig om basale måleproblemer, Rasch-modeller…

02.04.2008

Adaptiv testning

Svend Kreiner fortalte om principperne bag adaptiv testning, herunder de item respons modeller, der ligger bag, - eksemplificeret ved folkeskolens nye nationale test.

24.05.2005

Udvikling og afprøvning af psykologiske tests ved hjælp af Rasch-analyser

Foredraget vil bestå af to dele: Den første ved Svend Kreiner, som vil være en præsentation af præmisserne for den loglineære Rasch model med særlig vægt på problematikker omkring lokal afhængighed og differentiel item funktion. Den anden ved Tine Nielsen, som vil være en eksemplificeret præsentation af en ny-udviklet strategi til forbedring af resultaterne af…

25.01.1999

Psykometri set fra en statistikers synsvinkel