Oplægsholder

Troels Gottlieb

Institut for Mennesker og Teknologi, RUC

Oplæg i selskabet


19.03.2018

Den politiserede psykologi

Sædvanligvis lyder psykologiens skabelsesberetning, at den nomotetiske stræben efter at afdække almene lovmæssigheder har domineret, og at det idiografiske fokus på at forstå menneskers særegne oplevede og levede psykiske liv, har haft trænge kår. Men danske psykologer kan deres kritiske teorier og kvalitative metoder: Vi er opmærksomme på, hvordan intrapsykologiske modeller risikerer at individualisere psykiske…