Statistik – et overblik

Statistik – overblik og sammenfatning af data

Statistik virker på mange som noget meget kompliceret. Det pudsige er at statistik faktisk drejer sig om at forenkle og systematisere noget meget kompliceret, nemlig en vældig masse information.
Se en nærmere forklaring her (som ppt-fil)

5 trin i at forstå statistik

Statistik kan inddeles på mange forskellige måder. Jeg har forsøgt at fange den rækkefølge mange vil følge når de lærer om statistik. Det drejer sig ikke om en faglig inddeling af statistikken, men altså om en anbefaling af den rækkefølge man kan bruge for at sætte sig ind i statistik. Det er forskelligt hvor mange niveauer forskellige psykologer ønsker at stifte bekendtskab med.

En tekst der gennemgår niveauerne i sammenhæng kan fås i kapitlet: Jan Ivanouw (2008) ‘Statistiske niveauer og Structural Equation Modeling i psykologisk forskning og til beskrivelse af behandlingseffekt’ i Christiansen, A.B. et al. Metodologiske indblik og udsyn. Festskrift til Benny Karpatschof. København: Forlag for Psykologisk Forskningsmetode. side 117-151.
Bogen kan downloades her (som pdf-fil)

De 5 niveauer bliver nærmere beskrevet under følgende menupunkter:

1. niveau: Deskriptiv statistik
2. niveau: Statistik hypoteseprøvning
3. niveau: Regressionsanalyse
4. niveau: Pathanalyse
5. niveau: Statistik med latente variable

Man kunne tilføje et par niveauer;
Kausalanalyse: hvordan statistik kan bruges til at afklare årsagssammenhænge
Netværksanalyse: en alternativ forklaring på samspil mellem faktorer

Man kan også opdele statistiske metoder efter om de skal beskrive forhold på et enkelt tidspunkt (som ved tværsnitsundersøgelser) eller forhold der forløber over tid (f.eks. undersøgelser af behandling)

Nogle vil måske lede forgæves efter den statistiske metode variansanalyse, men som det bliver nærmere forklaret i gennemgangen af niveau 3. regressionsanalyse, er variansanalyse imidlertid blot et særtilfælde af denne.

Statistikprogrammer

For at arbejde med statistik er det nødvendigt at bruge forskellige programmer.
Nogle programmer er generelle, på den måde at de er tænkt som redskab til mange forskellige, herunder de almindeligste, analysemetoder.
Andre programmer er dedikerede eller specielle på den måde at de er konstrueret til bestemte analyseformer.

En omtale af forskellige programmer kan fås under menupunktet Statistikprogrammer.

Jan Ivanouw
12. maj 2018