Statistik med latente variable – oversigt

Forklaring på måleusikkerhed (findes allerede)
Eksempel på hvor stor forskel det gør – skal lægges ind

EFA og ESEM, og PCA

CFA og SEM

Estimeringsprincipper: ML-typer, Least sqares typer, Bayesisk

Principper for vurdering af model (fit-indekser, forskellige slags, vurdering af loadings og intercepter/tærskler)

Multi-level analyse