Statistikprogrammer

Generelle statistikprogrammer

SPSS
SAS
Stata
[mindre programmer]
S-plus og R

Specielle programmer til statistiske modeller med latente variable
LISREL
Amos (en udvidelse til SPSS)
EQS
Mplus
Lavaan (en pakke til R)
Mx (?)
OpenX (?)

Se en oversigt over de forskellige programmer her (som ppt-fil)

Anbefaling af valg af programmer

For tiden bliver der i psykologiuddannelserne først og fremmest undervist i brugen af SPSS. Dette har historiske årsager. Der er imidlertid forskellige problemer i dette, først og fremmest fordi SPSS er dyrt. Det betyder at studerende når de er færdiguddannede ikke mere har adgang til programmet hvis ikke de er tilknyttet en forskningsinstitution. Det er meget hæmmende for de bestræbelser der er for at også færdige psykologer skal kunne analysere data fra større eller mindre undersøgelser. Et andet problem med SPSS er at mange analysemetoder kan være besværlige at gennemføre.
Der er imidlertid alternativer til SPSS.

Det man i dag må anbefale som det grundlæggende almene statistikprogram, er programmet R. Dette er gratis og det almindeligt anvendte program i store dele af forskningsverdenen på tværs af fag.
Endvidere må man anbefale programmet Mplus som program til at analysere psykologiske sammenhænge. Der findes endvidere metoder til at få disse to programmer til at spille fint sammen.

Jan Ivanouw
18. maj 2018