Blogindlæg

Et neuropsykologisk testsystem på iPad – til gratis brug

I sit foredrag 14. november 2022 gennemgik Peter Laursen sit arbejde gennem 40 år med at udvikle testsystemet Cognitive Function Scanner (CFS).

Der var stor interesse fra tilhørerne som også fik mulighed for at prøve testsystemet, som viser sig at være meget let at anvende. Fordrages slides viser forskningen og udviklingen gennem årene af systemet:
Slides fra foredraget kan hentes her (som pdf-fil)

Peter Laursen giver for tiden mulighed for at anvende systemet gratis til neuropsykologisk brug.
Man skal bruge en iPad med S-pen.
Download appen fra Google Playbutik
Skriv ’CFSX’ i søgefeltet og vælg download og installer.
Man skal bruge et sæt digitale nøgler som kan tilsendes fra Peter Laursen hvis man sender en mail til ham (adresse: crs@crs.dk) og fortæller hvor man arbejder og hvad man vil bruge systemet til.

Beskrivelse af systemet:

CFS er et neuropsykologisk undersøgelsessystem indeholdende 10 test som klienten løser på tablet eller smartphone.

Det undersøger:
Korttidshukommelse og langtidshukommelse for verbalt materiale
Korttidshukommelse og langtidshukommelse for spatialt materiale (ansigter)
Visuomotorisk funktion (øje-håndkoordination)
Visuospatial funktion
Perception
Opmærksomhed, reaktionstid og bevidsthedsstabilitet (separat for syns- eller høresansen)

Klientens præstationer sættes automatisk i relation til det indbyggede normsæt, idet der tages højde for alder (25-75 år), køn og uddannelsesniveau. Normerne er etableret på basis af CPR-udtræk af almenbefolkningen (n = 1.026 og n = 711).

De enkelte tests præsenteres her:
http://www.crs.dk/

Testsystemet bliver mest brugt i den daglige klinik, men har også været anvendt i forskellige forskningsprojekter, senest i forbindelse med træning af visuel opmærksomhed hos 10-15-årige i Grækenland:
https://www.mdpi.com/1424-8220/22/17/6680/htm?fbclid=IwAR2VryH4WWrvO_Sh9S-pd-aP6RANn4MVUSjt5YRDA2xGD-pKcqOAU0vH6Sk

Cognitive Function Scanner vil indgå i den forestående runde af Østerbroundersøgelsen.

Akademisk karriere for foredragsholderen:
Dr.med. Københavns Universitet i 1998
Psykologisk doktorgrad (dr.psych.) Åbo Akademi Universitet, Åbo, Finland i 1990
Ph.d.i medicin Københavns Universitet i 1981
Cand. Psych. Københavns Universitet i 1976.