Blogindlæg

Portræt af Emilie Rune Hegelund

Emilie Rune Hegelund er uddannet i folkesundhedsvidenskab, hvor hun har en bachelorgrad og en kandidatgrad (cand.scient.san.publ.). Emilie har under sin uddannelse haft stor interesse for årsagerne til og følgerne af social ulighed i bredeste forstand, herunder ulighed inden for sundhed og uddannelse. Efter sin kandidatgrad har Emilie arbejdet med et ph.d.-projekt på Institut for Psykologi ved Københavns Universitet om uddannelse og intelligens for bl.a. at belyse årsager til uafsluttede uddannelsesforløb med tanke på, hvordan de personlig og samfundsmæssige omkostninger af ’drop-out’ kan afhjælpes.

Det er lykkedes Emilie at samle en vældig stor database baseret på forsvarets sessionsprøver over flere årtier, ’Børge Prien prøverne’ kaldet, efter Børge Prien, som mange psykologer fra min tid på Københavns Universitet har modtaget undervisning fra i intelligensteori. Denne uvurderlige guldgrube af data vil sikkert kunne tjene mange forskere fremover, med deres potentiale til at forudsige et væld af emner senere i livet.

Dele af Emilies interessefelt falder inden for en spændende ny disciplin, som kaldes ’kognitiv epidemiologi’. Her tilstræber man, med udgangspunkt i menneskers kognitive evner og egenskaber, at beskrive deres livsforløb mht. uddannelse, sundhed, socioøkonomisk status, familieforhold, m.m. Emilie har under sit ph.d. studium tilbragt et halvt år hos psykologerne ved universitetet i Edinburgh, hvor man har den stærkeste forskning inden for denne nye disciplin.

Jeg mødte Emilie første gang i juli 2019 ved den årlige konference i det internationale selskab for intelligensforskning (International Society for Intelligence Research, ISIR), som i fjor blev holdt i Minneapolis i staten Minnesota i USA. Her kunne jeg, på første hånd, overvære hendes blændende foredrag om et metodestærkt studie med titlen: The influence of familial factors on the association between IQ and educational and occupational achievement: a sibling approach.

I det nyeste nummer af det kendte tidsskrift ’Intelligence’ har Emilie, som første forfatter, en spritny artikel med titlen: The influence of educational attainment on intelligence. At intelligens har betydning for succes i uddannelsesforløb (samt i erhverv og på mange andre af livets områder) er velkendt, men at uddannelse også den anden vej har en indflydelse på udviklingen af intelligens, endda langt ind i voksenlivet, er sikkert mindre kendt og mindre undersøgt, selvom det er et fagligt vigtigt og samfundsmæssigt betydningsfuldt emne.

Emilie holdt oplæg i PSF om dette 3. februar 2020.

Fróði Debes
21. januar 2020