Tidligere arrangement:

At designe en personlighedstest – udviklingen af ProPerson testen

Arrangementet blev afholdt onsdag den 2. december, 2009.

Oplægsholdere:

Foredraget belyste teoretiske, psykometriske og anvendelsesmæssige aspekter ved udviklingen af en coaching-test, som bryder med den dominerende trækteroretiske tilgang til personlighedstestning, idet den er baseret på en procesmodel, hvor skalaer for udviklelige kognitive, motivationelle og interpersonelle evner sættes i relation til arbejdsmæssige problemløsningsprocesser.