Tidligere arrangement:

Generalforsamling 2007 – med fagligt oplæg: Dysleksi – testning af voksne ordblinde. Er det et arbejde for psykologer (II) ?

Arrangementet blev afholdt torsdag den 25. januar, 2007.

V/ Cand. psych. Gorm Hetmar.

Diagnostisk og differentialdiagnostiske spørgsmål, arbejde med komplekst sammensatte testbatterier, konkurrerende definitioner af ordblindhed. Egne data præsenteres. Der er tale om en fortsættelse af arrangementet i efteråret. Gorm vil i oplægget sammenfatte og diskutere resultater på baggrund af egne data.