Tidligere arrangement:

Generalforsamling med fagligt oplæg: Indirekte virkninger og komplicerede sammenhænge i psykologisk forskning

Arrangementet blev afholdt torsdag den 26. januar, 2017.

V/ Associeret forsker, cand. psych., ph.d., Jan Ivanouw, Københavns Universitet, Institut for Folkesundhedsvidenskab.

Det faglige oplæg handler om forskningsdesign og statistiske metoder til at håndtere årsager som ligger mellem påvirkninger og virkninger. Et eksempel er gruppeterapi på psykiatrisk afdeling hvor plejepersonalet deltager sammen med patienterne. Der kan være en indirekte virkning hvor plejepersonalet gennem deltagelse får en ny forståelse af patienterne som bevirker at disse får det bedre. Hvis det er tilfældet, virker gruppeterapien på patienterne både direkte gennem deres deltagelse, og indirekte via plejepersonalets medvirken. Plejepersonalets vedvirken bliver en mediator mht behandlingseffekt.