Tidligere arrangement:

Praksisforskning – forskning vedrørende psykologbehandling i privat praksis

Arrangementet blev afholdt torsdag den 8. december, 2016.

Oplægsholdere:

  • Lektor, cand. psych., ph.d. Stig Poulsen, Københavns Universitet, Institut for Psykologi.
  • Associeret forsker, cand. psych., ph.d., Jan Ivanouw, Københavns Universitet, Institut for Folkesundhedsvidenskab.

Psykoterapiforskning har lært os meget. Men hvad kan vi bruge som privatpraktiserende psykologer?

Psykoterapiforskning laves som regel med ensartede patientgrupper – ellers er det jo svært at forstå hvilke problemer det er behandlingen skal virke på. Den psykoterapi der undersøges i forskningen, er som regel ensartet, og tit baseret på en manual som fortæller hvad psykologen skal gøre og ikke gøre – ellers er et jo svært at forstå hvad det er der måske har virket.

Men i privat praksis kommer der meget tit klienter med en blanding af forskellige problemer og diagnoser. Og den måde psykologer behandler dem på, er ofte en blanding af forskellige metoder og interventionsfomer. Hvor meget kan så resultaterne fra psykoterapiforskningen bruges i privat praksis?

Der er samtidig ved privat psykologpraksis mange både praktiske og behandlingsmæssige spørgsmål som ikke er særligt meget undersøgt.

I oplægget vil Jan Ivanouw gennemgå muligheder, betingelser og forudsætninger for at forske i privat praksis, og Stig Poulsen vil gennemgå nogle muligheder for at Københavns Universitet kan bidrage til en sådan forskning.

test