Tidligere arrangement:

Nu eller senere? – eksperimentelle metoder i økonomi

Arrangementet blev afholdt mandag den 27. marts, 2017.

V/ Professor, ph.d. David Dreyer Lassen, Københavns Universitet, Økonomisk Institut.

Hvad er utålmodighed, og hvilke konsekvenser har forskelle i utålmodighed for både individuelle valg og økonomisk politik? Utålmodighed er en af økonomernes byggesten i forsøget på at strukturere forståelsen af individuelle valg over tid, fra motion og rygning over valg af uddannelse til pensionsopsparing og højrentelån. Utålmodighed er imidlertid svært at måle, og vi ved ikke meget om, hvorfor der er forskelle i utålmodighed folk imellem. Foredraget vil give en kort præsentation af hvordan (især) økonomer og (i mindre grad) psykologer forstår og måler forskellige aspekter af utålmodighed, forholdet mellem eksperimenter, surveys og tests, hvad det betyder for individuelle valg i den virkelige verden, og hvorfor det er vigtigt både for økonomisk politik og for holdning til regulering, bl.a. af den finansielle sektor.