Kurser

Kursusaktiviteter

Selskabet kan tilbyde kurser i forskningsmetode og databehandling 

Kursus i statistikprogrammet S PLUS, afholdt 15.-16. februar, 2008.
Læs mere HER

Kurser i forskning: Grundkursus
Et firedageskursus for praktisk arbejdende psykologer. Kurset er en introduktion til den samlede forskningsproces (herunder kvalitativ og kvantitativ dataanalyse) med udgangspunkt i en forskningscase og simulerede data. Kurset opfylder kravene til undervisning i forskning i forbindelse med psykologforeningens specialistuddannelser.

Eftermiddagskurser til demonstration af PC-programmer
Selskabet kan tilbyde at demonstrere nedenstående PC-programmer i løbet af et par timer på en eftermiddag eller aften. Formålet med dette er at give introduktion til et program og diskutere dets muligheder, men selvfølgelig ikke at undervise i brugen af programmet. Kurserne vil kunne arrangeres for en mindre gruppe til en overkommelig pris.

NVivo
Standardprogrammet til kvalitativ dataanalyse

SimStat
Et billigt alternativ til SPSS. Ligner SPSS i betjening og funktionsmåde, men er ikke helt så omfattende.

Parscale
Program til Item Response Analyse. Kan bruges til både 1-, 2-, og 3-parametermodeller. Programmet er udviklet til DOS og er ikke så enkelt som de fleste andre windowsprogrammer

MLNwin
Program til hierarkisk regressionsanalyse. Det har menubetjening og et giver gode muligheder for udskrifter

LPCMwin
Raschanalyseprogram til brug for gentagne målinger (f.eks. ændringer over tid).

RUMM
Raschanalyseprogram til brug for testudvikling. Mange analyseuligheder. Der kan oprettes og gemmes en række alternative modeller som hjælp til at finde den optimale itemsammensætning for en test.

WinMIRA
Et Raschanalyseprogram der giver mulighed for at analysere om fordelinger kan opfattes som inhomogene, sammensat af flere forskellige fordelinger.

S-PLUS
Et fuldt statistikprogram. Der er flere muligheder end i SPSS. Programmet kan anvendes som menubetjent, men har også en så enkel syntaks at man med fordel kan skrive sine analyser direkte i en scriptfil (analogt til syntaxfiler i SPSS).

Eftermiddagskurser i udvalgte statistiske problemstillinger

Multivariat analyse af spørgeskemadata

Supervision af forskningsprojekter
Når man skal gennemføre en undersøgelse, hvad enten det drejer sig en lille brugerundersøgelse på en arbejdsplads eller et større forskningsprojekt, er det vigtigt at have en velkvalificeret sparringspartner. Det er især vigtigt at diskutere sit projekt under planlægningen, men det kan også være en fordel at diskutere særlige problemer, f.eks. i forbindelse med databehandlingen. Foreningen kan henvise til velkvalificerede forskningssupervisorer..

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *