Oplægsholder

David Dreyer Lassen

Professor, ph.d.

Københavns Universitet, Økonomisk Institut

Oplæg i selskabet


27.03.2017

Nu eller senere? - eksperimentelle metoder i økonomi

Hvad er utålmodighed, og hvilke konsekvenser har forskelle i utålmodighed for både individuelle valg og økonomisk politik? Utålmodighed er en af økonomernes byggesten i forsøget på at strukturere forståelsen af individuelle valg over tid, fra motion og rygning over valg af uddannelse til pensionsopsparing og højrentelån. Utålmodighed er imidlertid svært at måle, og vi ved…