Oplægsholder

Jeppe Feigenberg Johansen

Cand. Psych., ph.d-studerende

Psykiatrisk Center Glostrup Enhed for Kompliceret Skizofreni

Oplæg i selskabet


02.05.2024

Søvn og skizofreni - behandling

NB Der er hyggeligt samvær for selskabets medlemmer med drikke, snacks og kage fra kl. 18.00 Jeppe Feigenberg Johansen fortæller om sit ph.d.-projekt. Søvn er en essentiel del af fysisk såvel som psykisk helbred og velvære, hvilket understøttes af forskning på tværs af fagområder. I tillæg er søvn et af de områder, som ofte er…