Oplægsholder / tidl. bestyrelsesmedlem

Michael Jepsen

Mag. art. psych.

Infosafe, København

Oplæg i selskabet


27.08.2015

Symposium: Forskelle i resultaterne af 7 kognitive tests af søofficerer med forskellige nationalitet

Er de 'kulturbetingede' eller hvad?

26.01.2015

Generalforsamling 2015 - med fagligt oplæg: Skæv fordeling af testresultater

Er en skæv normalfordeling (Ex-Gauss) en (næsten) universel funktion til modellering/beskrivelse og produktion af referencenormer for resultaterne af forskellige psykologiske tests og -persongrupper? Der vises en lang række eksempler med særdeles gode fits til empiriske data, og enkelte hvor mindre afvigelser har medvirket til identifikation af svagheder i selve testen, scoringsmetoden eller den aktuelle personsammensætning.…

18.11.2004

Om tests for ordblindhed – metoder, analyseværktøjer og resultater