Udgivelser

Metodologiske indblik og udsyn

– Festskrift til Benny Karpatschof

Festskrift er udgivet i anledning af BENNY KARPATSCHOF’s 70 års fødselsdag og samtidige 40 års jubilæum på Institut for Psykologi ved Københavns Universitet. Festskriftet blev overrakt til Benny ved hans afskedsforelæsning på Københavns Universitet d. 31. oktober, 2008.Redigeret af Anders Bech Christiansen, Tytte Hetmar, Jan Ivanouw og Henriette Kirkeby. Bidrag fra John Brodersen, Bjarne Sode Funch, Jesper Hermann, Tytte Hetmar, Mette Høyer, Jan Ivanouw, Boje Katzenelson, Svend Kreiner, Simo Køppe, Guido Makransky, Jens Mammen, Erik Lykke Mortensen, Tine Nielsen, Nini Praetorius, Jan Rattleff, Tom Teasdale.Bogen er stillet frit til rådighed i elektronisk format, og kan downloades herunder.

INDHOLD

Festskriftet indeholder bidrag vedrørende psykologiens erkendelsesteori, forskningsmetoder og statistiske metoder, samt indlæg om universitetshistorie og universitetspædagogik.

 • TYTTE HETMAR og JAN RATTLEFF beskriver undervisningen i forskningsmetode og statistik ved psykologistudiet på Københavns Universitet 1968-2008.
 • NINI PRÆTORIUS behandler de grundlæggende betingelser for vores erkendelses og beskrivelsers intersubjektivitet.
 • BOJE KATZENELSON behandler betydningen af finale årsager for tilblivelsen af den humane psykes artskarakteristiske fundamentale træk set i et evolutionært perspektiv.
 • SIMO KØPPE diskuterer det psykofysiske problem på baggrund af teorier om emergens, superveniens og omvendt superveniens.
 • JENS MAMMEN præsenterer et erkendelsesteoretisk synspunkt som grundlag for en måleteori inspireret af den danske statistiker Georg Rasch.
 • JAN IVANOUW gennemgår de gængse statistiske metoder og introducerer structural equation modeling med latente variable, samt metodernes anvendelse i behandlingseffektforskning.
 • SVEND KREINER beskriver hvorledes statistiske modeller kan være udtryk for forenklinger, fortrængninger og forvanskninger.
 • ERIK LYKKE MORTENSEN beskæftiger sig med forholdet mellem traditionel psykometri og itemresponsmodeller.
 • GUIDO MAKRANSKY introducerer anvendelsen af IRT baserede målingsmodeller til adaptiv computerbaseret testning.
 • METTE HØYER diskuterer på baggrund af empiriske undersøgelser nogle forhold vedrørende validitet.
 • JOHN BRODERSEN gennemgår generiske og specifikke spørgeskemaer til lægevidenskabelig forskning og metoder til udvikling af den sidste type.
 • TOM TEASDALE beskriver ud fra egen forskning Flynn effekten for intelligens-tests på et dansk materiale.
 • JESPER HERMANN gennemgår de sproglige udtryk som færdigheder og vaner og konsekvenserne af vores opfattelser af sproget.
 • BJARNE SODE FUNCH gennemgår betydningen af det gyldne snits princip for de æstetiske oplevelser af skønhed.
 • TINE NIELSEN diskuterer betydningen af forskningsbaseret undervisning i den universitetspædagogiske praksis.

Metodologisk indblik og udsyn : Festskrift til Benny Karpatschof. red. Anders Bech Christiansen ; Tytte Hetmar ; Jan Ivanouw ; Henriette Kirkeby. 1. udg. København : Forlag for Psykologisk Forskningsmetode, 2008. 296 sider.
ISBN: 978-87-992738-0-5

 

Klik her for at hente festskriftet som pdf-fil (2,6 mb)

 

Udforskning i psykologien – de kvantitative metoder

af Benny Karpatschof

Bogen samler forfatterens erfaringer vedrørende forskningsmetode gennem over 40 år. Den gennemgår indledningsvis grundbegreberne i psykologiens metodologi, og går derefter i detaljer med hovedgrupperne af metoder i psykologisk forskning: Eksperimentelle metoder, surveyundersøgelser og psykometriske metode.

Efter aftale med forfatteren er bogen stillet frit til rådighed i elektronisk format, og kan downloades herunder.


INDHOLD

Bogen indeholder følgende kapitler:

 • 1. Grundbegreber i psykologisk metodologi
 • Videnskabens udgangspunkt: genstand, praksis og teori
 • Psykologiens placering blandt videnskaberne
 • Den empiriske udforskning af to akser: erkendelsessøgen og erkendelseskritik
 • Metodologi som en førempirisk eller som en empirisk disciplin
 • Hvilke krav kan stilles til beskrivelse og analyse af metoden i en publikation
 • Undersøgelsesmetodens bestanddele og processer
 • Genstandsfelterne for psykologi og dens nabovidenskaber
 • Hvor kommer psykologiens metoder fra?
 • Kvalitativ og kvantitativ metode
 • Gyldighedens banemænd – fejlkilderne
 • Intern og ekstern validitet
 • 2. De eksperimentelle metoder
 • Det eksperimentelle spektrum
 • Demonstrationseksperimentet
 • Det individbaserede (klassiske) eksperiment
 • Det randomiserede gruppeeksperiment
 • Kvasieksperimenter (gruppeeksperiment med naturlige grupper
 • Den eksperimentelle metodes problemer anskuet symptomalt
 • 3. Surveys med kvantitative data
 • En karakteristik af surveyundersøgelsen som genre
 • Et eksempel på en surveyundersøgelse
 • Sureydesign
 • Udformning af spørgsmål og svarkategorier
 • Registrering og indkodning af oplysninger og opstilling af database
 • Statistiske sammenhænge
 • Bivariate fejlslutninger – tilsløring (confounding)
 • Afsluttende bemærkninger om statistiske sammenhænge
 • Surveymetodens indbyggede begrænsninger
 • 4. Psykometriske metoder
 • Psykometri som genre
 • Psykometriens begyndelse og tidlige udvikling fra Galton til Binet
 • Faktoranalyse
 • Itemanalyse og itemresponsmodeller
 • Validitet og validering
 • Itemresponsteori
 • Den konfirmatoriske fakgoranalyse

Benny Karpatschof: Udforskning i psykologien – de kvantitative metoder 1. udg. København : Akademisk forlag, 2006. 268 sider.
ISBN-10: 87-500-882-6 ISBN-13: 978-87-500-3882-5

 

Klik her for at hente ‘Udforskning i psykologien’ som pdf-fil (1,9 mb)

Yderligere udgivelser:

Edgar Trankejær Rasmussen var psykolog men også uddannet matematiker og formulerede principperne for fænomenologisk beskrivelse i sin bog, Rasmussen, E. T, (1960). Bevidsthedsliv og erkendelse. København: Munksgaard
Bevidsthedsliv og erkendelse kan downloades her (pdf-format).

En kortere oversigt over Tranekjærs emnelære kan fås her (som pdf-fil)

Gerhard Nielsen gennemførte analyser af fænomenologiske beskrivelser af indlæringsforløb i sin bog, Nielsen, G (1965). Færdighed og indsigt, København Munksgaard.
Gerhard Nielsens bog kan downloades her (pdf-format)

Torsten Ingemann Nielsen har udført forsøg med oplevelsen af vilje, og beskrevet stadier i vejen fra at beslutte sig for noget til at opleve at det lykkes eller ikke lykkes. Han har i forskellige forsøgsopstillinger kunnet give forsøgspersonerne oplevelsen af at deres krop ikke lystrede. Forsøgsresultaterne og hans samlede teori er gennemgået i hans disputats, Nielsen, T.I (1978). Handlinger København Munksgaard.
Bogen Handlinger kan downloades her (pdf-format)

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *