Forskningsdesign

Forskningsdesign vedrører den overordnede plan for en undersøgelse. Det er forhold som hvem og hvor mange udvælges som forsøgspersoner? Hvordan udvælges de? Hvilke målemetoder anvendes? Er der en eksperimentel manipulation (altså at der gøres noget ved forsøgspersonerne), eller måles blot nogle tilstande som er opstået uafhængigt af forsøget? Hvornår i forløbet foretages undersøgelser, og hvor mange gange?

En omfattende gennemgang af forskningsdesigns kan findes i Benny Karpatschof (2006). Udforskning i psykologien. De kvantitative metoder. København: Akademisk Forlag.
Bogen kan downloades her (som pdf-fil).

Spørgsmålet om hvor mange forsøgspersoner der er nødvendigt for at kunne konkludere ud fra en undersøgelse, også kaldet samplestørrelse gennemgås under menupunktet Samplestørrelse