Sekvensanalyse

Det er almindeligst at analysere et datasæt der ganske vist er samlet sammen over tid, men som først bearbejdes som samlet datasæt.

Der er imidlertid situationer hvor det giver bedre mening at analysere selve det forløb der leder frem til data. Et eksempel er samspil i parforhold. Man kan ganske vist tælle sammen hvor mange indlæg fra henholdsvis manden og kvinden der er negative hhv positive, men man får mere viden hvis man beskriver rækkefølgen af negative og positive udsagn fra de to parter.

Der findes analysemetoder til at håndtere sådanne sekventielle data.