Kommende arrangement:

Søvn og skizofreni – behandling

Torsdag den 2. maj, 2024 kl. 19.30-22.00.

V/ Cand. Psych., ph.d-studerende Jeppe Feigenberg Johansen, Psykiatrisk Center Glostrup Enhed for Kompliceret Skizofreni.

NB Der er hyggeligt samvær for selskabets medlemmer med drikke, snacks og kage fra kl. 18.00

Jeppe Feigenberg Johansen fortæller om sit ph.d.-projekt.

Søvn er en essentiel del af fysisk såvel som psykisk helbred og velvære, hvilket understøttes af forskning på tværs af fagområder. I tillæg er søvn et af de områder, som ofte er påvirket hos mennesker med psykiske lidelser, herunder skizofreni.

Omkring 80% af patienter med skizofreni oplever en grad af insomni, mens ca. 30-40% opfylder kriterierne for klinisk insomni. Søvnproblemer bliver dog ofte overset i behandlingen af skizofreni, på trods af, at dette er associeret med flere symptomer og dårligere prognose.

Kognitiv adfærdsterapi for insomni (CBT-I) er en lovende behandlingsform, som er både omkostningseffektiv og let at implementere. Dette projekt vil undersøge, hvorvidt CBT-I kan fungere som en ikke-medicinsk indsats til at hjælpe mennesker med behandlingsrefraktær skizofreni opnå bedre søvn, lettere symptomer og øget livskvalitet.

Adresse:
Dansk Psykologforening
Stockholmsgade 27
2100 København Ø