Oplægsholder

Carsten Møller

Center for Alexanderteknik.

Oplæg i selskabet


18.05.2011

Metodiske udfordringer ved udforskning og konceptualisering af levede kropslige praksisser

Med udgangspunkt i alexandertekniske øvelser blev det demonstreret hvordan den kropsfænomenologiske tradition kan bidrage til større konceptuel integration ml. subjektfokuseret kropsterapi og akademisk psykologi (som traditionelt har været mest optaget af det talte ord og/ell. anlægger en kropsobjektiviserende tilgang). En række metodiske problemstillinger vedr. indsamling af empiri i kropsfænomenlogisk forskning blev taget op til diskussion.