Tidligere arrangement:

Dansk tilpasning og dokumentation af udenlandske personlighedstest

Arrangementet blev afholdt mandag den 18. maj, 2009.

V/ Cand.psych.,ph.d. Henrik Skovdahl, Dansk Psykologisk Forlag.

Med udgangspunkt i sin ph.d. afhandling og konkrete eksempler gav Henrik Skovdahl Hansen en beskrivelse af de problemstillinger, der knytter sig til tilpasning af udenlandske personlighedstest til danske forhold. En række praksisorienterede retningslinjer blev gennemgået og der blev fremlagt en model, der kan anvendes til at analysere adapterede personlighedstest.
Præsentationen fra foredraget kan hentes her