Oplægsholder

Laurits Skovlund Kilpinen

cand. psych.

Oplæg i selskabet


24.10.2019

Er depression en sygdom og kan den måles? - en statistisk og teoretisk diskussion af diagnosen

I foredraget vil vi gennemgå depression som begreb og dets historiske udvikling, samt hvorledes det er forsøgt målt. Vi vil gå nærmere ind på hvordan man bestemmer hvilken værdi på en depressionsskala man kan bruge til at skelne mellem deprimerede og ikke-deprimerede (cut-off score), og hvilke fejlkilder der kan være. Vi vil endvidere gå ind…