Oplægsholder

Tanya Karoli Christensen

Lektor

Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Københavns Universitet

Oplæg i selskabet


03.10.2016

Retslingvistikkens metodiske problemstillinger: Fra sproglig profilering til ophavsanalyse

Sprogvidenskaben og dens metoder bliver i stigende grad anvendt inden for retssystemet, både som en del af politiets efterforsknings- og opklaringsarbejde og for forsvarssiden til at udfordre anklagerens udlægning af sprogligt bevismateriale. I dette oplæg vil jeg fokusere på de metoder som kan anvendes til at indsnævre feltet af mistænkte i form af en sprogligt-demografisk…