Tidligere arrangement:

Retslingvistikkens metodiske problemstillinger: Fra sproglig profilering til ophavsanalyse

Arrangementet blev afholdt mandag den 3. oktober, 2016.

V/ Lektor Tanya Karoli Christensen, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Københavns Universitet.

Sprogvidenskaben og dens metoder bliver i stigende grad anvendt inden for retssystemet, både som en del af politiets efterforsknings- og opklaringsarbejde og for forsvarssiden til at udfordre anklagerens udlægning af sprogligt bevismateriale. I dette oplæg vil jeg fokusere på de metoder som kan anvendes til at indsnævre feltet af mistænkte i form af en sprogligt-demografisk profilering samt til at vurdere om en mistænkt kan være ophavsmand eller –kvinde til tekster der indgår i en kriminalsag. De vigtigste metoder tages fra korpuslingvistikken, sociolingvistikken og dialektologien, og jeg vil argumentere for at man opnår bedst resultater ved at kombinere kvalitative og kvantitative analyser.