Oplægsholder

Maiken Pontoppidan

ph.d.

Forsøgskonsulent v. SFI

Oplæg i selskabet


01.10.2012

Effektmåling af sociale indsatser

Der er en stigende efterspørgsel på effektmålinger af høj kvalitet på det sociale område. SFI har oprustet på området ved bl.a. at etablere en ny forskningsafdeling for kontrollerede forsøg. Teoretisk set er det randomiserede kontrollerede forsøg meget simpelt, men når det skal udføres i den virkelige verden opstår der masser af udfordninger og dilemmaer. Oplægget…