Tidligere arrangement:

Erfaringer med anvendelse af ProPerson i forbindelse med gruppeprocesser

Arrangementet blev afholdt onsdag den 29. oktober, 2014.

Oplægsholdere:

Ud fra en case fra det virkelige liv, som drejer sig om mistrivsel i en medarbejdergruppe, vil vi belyse, hvorledes konsulenten kan gøre brug af ProPerson i en situation med knappe ressourcer og kun lidt tid til rådighed.