Oplægsholder / bestyrelsesformand

Gorm Hetmar

Cand. psych.

Oplæg i selskabet


22.06.2020

Fyraftensmøde: Demonstration af kognitive børnetests

Arrangementet er udsat pga epidemien [nærmere beskrivelse følger]

20.04.2020

Fyraftensmøde: Kvalitativ dataanalyse med PC-programmer

[nærmere beskrivelse kommer senere]

14.11.2017

Talblindhed: ’Jeg kan altså ikke finde ud af det der med tal’

Er det bare helt almindeligt at have det sådan, eller er vi over i noget med talblindhed/dyskalkuli? Er der flere slags talblindhed? Ligner ordblindhed og talblindhed hinanden? Paradokser indenfor talblindhed: Det er almindeligt at personer der ikke er gode til basale regnefærdigheder alligevel kan have relativt gode matematiske færdigheder på højere niveauer. Hvordan skal vi…

27.08.2015

Symposium: Hvad forstås grundlæggende ved talblindhed/dyskalkuli?

I hvilke former ytrer dyskalkuli sig? På hvilke måder ligner, respektive afviger dyskakuli sig fra dysleksi? Paradokser inden for talblindhed? - f.eks. ringe basale matematiske færdigheder ses påfaldende ofte kombineret med relativt gode matematiske færdigheder på højere niveauer. - hvilke spørgsmål kan sådanne paradokser rejse? F.eks. med hensyn til hvorvidt matematisk kunnen og forståelse er…

25.01.2012

Generalforsamling 2012 - med fagligt oplæg: ADHD'er -- dem laver vi da selv!

I den senere tids debat om ADHD er den samfundsmæssige vinkel ofte fraværende, hvilket dette oplæg søgte at rode bod på. Oplæggets budskab var, at de senere års stigningen i antallet af ADHD-tilfælde er relateret til ændrede samfundsmæssige fordringer til sine borgere, som de kommer til udtryk gennem opdragelsesmønstre i vuggestue og børnehave, undervisningsmål og…

29.11.2010

Refleksioner over oversete aspekter i debatten om ADHD

En kritisk diskussion ADHD's årsager, identificering, ætiologi og historiske kontekst. Et påtrængende spørgsmål, som kun berøres sporadisk i den offentlige debat og som synes at glimre ved sit fravær i videnskabelige empiriske undersøgelser: er ændrede krav i skolesystemet og samfundet selv med til at producere ADHD?

25.01.2007

Generalforsamling 2007 - med fagligt oplæg: Dysleksi - testning af voksne ordblinde. Er det et arbejde for psykologer (II) ?

Diagnostisk og differentialdiagnostiske spørgsmål, arbejde med komplekst sammensatte testbatterier, konkurrerende definitioner af ordblindhed. Egne data præsenteres. Der er tale om en fortsættelse af arrangementet i efteråret. Gorm vil i oplægget sammenfatte og diskutere resultater på baggrund af egne data.

23.10.2006

Dysleksi – testning af voksne ordblinde. Er det et arbejde for psykologer? I

Diagnostisk og differentialdiagnostiske spørgsmål, arbejde med komplekst sammensatte testbatterier, konkurrerende definitioner af ordblindhed. Egne data præsenteres.

31.01.2006

Generalforsamling 2006 - med fagligt oplæg: Dysleksi

31.01.2005

Generalforsamling 2005 - med fagligt oplæg: SimStat – et alternativ til Spss. Et program du har råd til

18.04.2002

Effekten af opsøgende terapeutisk arbejde med alkoholikere - et fænomenologisk orienteret kvalitativt studie

Ud fra en metodologisk gennemgang af principper og praktiske fremgangsmåder ved kvalitativ analyse blev gennemgået en interviewundersøgelse af effekten af opsøgende behandling af alkoholikere. En detaljeret redegørelse for undersøgelsen kan hentes her

19.09.2000

Forskningsetikken - hvor blev den af?